Thủ tướng yêu cầu tổng rà soát các dự án ven biển

. Chỉ thị nêu rõ những hạn chế trong quy hoạch đối với khu vực ven biển trong thời gian qua như Quy hoạch xây dựng và công tác quản lý đầu tư xây dựng

Hà Nội: Chính quyền làm ngơ công trình xây dựng sai phép trong phố cổ?
Laimian City siêu dự án tại Quận 2 và những thông tin cần biết
Tìm hiểu giá inox tròn đặc 304/304L
. Chỉ thị nêu rõ những hạn chế trong quy hoạch đối với khu vực ven biển trong thời gian qua như Quy hoạch xây dựng và công tác quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch chưa được quan tâm đúng mức nên chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý và phát triển; nhiều dự án tập trung ven biển dẫn đến thiếu không gian, cự ly cần thiết để tạo không gian công cộng dành cho cộng đồng. Bên cạnh đó, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát và đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm đối với các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, bàn giao đất nhưng không triển khai thực hiện; dự án triển khai cầm chừng, chậm tiến độ, chậm nộp tiền thuê đất; dự án được cấp ưu đãi không đúng quy định; dự án không thực hiện đúng nội dung Giấy chứng nhận đầu tư; dự án chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật

Chỉ thị nêu rõ những hạn chế trong quy hoạch đối với khu vực ven biển trong thời gian qua như: Quy hoạch xây dựng và công tác quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch chưa được quan tâm đúng mức nên chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý và phát triển; nhiều dự án tập trung ven biển dẫn đến thiếu không gian, cự ly cần thiết để tạo không gian công cộng dành cho cộng đồng. Tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái còn trầm trọng.
Quy hoạch sử dụng đất chưa sát thực tế dẫn tới tình trạng dự án “treo”, gây lãng phí đất đai. Việc lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu vực ven biển và thực hiện theo quy chế chưa nghiêm túc; nhiều dự án triển khai chậm, không triển khai,… gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến cảnh quan kiến trúc quy hoạch đô thị, đặc biệt là các khu đô thị du lịch ven biển.
Do đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có bờ biển rà soát công tác lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng để kịp thời kiến nghị điều chỉnh các văn bản pháp luật, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của khu vực ven biển.
Đồng thời, rà soát công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền phân loại dự án ưu tiên đầu tư xây dựng, tạm dừng để điều chỉnh cho phù hợp hoặc thu hồi; cũng như kiến nghị về giải pháp đối với từng nhóm dự án và một số dự án có tính chất đặc biệt nhằm đảm bảo việc đầu tư xây dựng có hiệu quả, tránh lãng phí đất đai, bảo vệ môi trường và ứng phó, thích nghi với BĐKH, nước biển dâng.

Vinamilk: Doanh thu thuần quý II trên 10.500 tỷ đồng

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – mã VNM) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ tài chính từ 1/1/2015 đến 30/6/2015. 
Theo đó, trong quý II năm nay, công ty đạt 10.500 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 13% so với quý II/2014. 
Trong khi đó, giá vốn hàng bán lại giảm 3% nên lợi nhuận gộp quý II ở mức 4.386 tỷ đồng, tăng 50%. 
Kỳ này doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 31%, đạt 173,8 tỷ đồng.


Thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương trong việc quản lý quy hoạch xây dựng khu vực ven biển, quản lý đầu tư xây dựng tại dự án ven biển, đặc biệt là công tác công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng để người dân địa phương cùng tham gia kiểm tra, giám sát.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, đặc biệt chú trọng các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc phải thu hồi để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch. Song song với đó là việc quản lý các dự án , bảo vệ tài nguyên và môi trường đất đai ven biển.
Bên cạnh đó, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát và đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm đối với các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, bàn giao đất nhưng không triển khai thực hiện; dự án triển khai cầm chừng, chậm tiến độ, chậm nộp tiền thuê đất; dự án được cấp ưu đãi không đúng quy định; dự án không thực hiện đúng nội dung Giấy chứng nhận đầu tư; dự án chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật.
Ngoài ra, Thủ tướng chỉ thị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có bờ biển kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của các dự án đầu tư tại khu vực ven biển với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; rà soát tổng thể các dự án để điều chỉnh quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất đảm bảo lợi ích cộng đồng dân cư và doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn…
KIỀU CHÂU

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0