HSC: 6 tháng lãi 98 tỷ, giảm 54% so với cùng kỳ

. Trong khi doanh thu môi giới đạt 63,7 tỷ đồng, xấp xỉ quý II năm ngoái thì doanh thu tự doanh lại giảm mạnh, chỉ còn 10 tỷ đồng (cùng kỳ 2014 mảng n

“Phù thủy” Trần Bảo Minh và bước đi mới ngược đám đông ngành sữa
CII: Thương vụ với MPTC sẽ mang về 125 tỷ đồng lợi nhuận trong quý III
SHN: Lợi nhuận quý II/2015 đạt 48,36 tỷ
. Trong khi doanh thu môi giới đạt 63,7 tỷ đồng, xấp xỉ quý II năm ngoái thì doanh thu tự doanh lại giảm mạnh, chỉ còn 10 tỷ đồng (cùng kỳ 2014 mảng này đạt 49 tỷ đồng doanh thu). CTCP Chứng khoán TP. HCM (HSC – mã HCM) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2015 với doanh thu thuần quý này giảm tới 30% so với cùng kỳ 2014. Lũy kế 6 tháng đầu năm, HSC đạt 266 tỷ đồng doanh thu thuần và 98,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 36% và 54% so với 6 tháng đầu 2014

CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC – mã HCM) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2015 với doanh thu thuần quý này giảm tới 30% so với cùng kỳ 2014. 
Cụ thể, doanh thu thuần quý II của HSC đạt 136 tỷ đồng. Trong khi doanh thu môi giới đạt 63,7 tỷ đồng, xấp xỉ quý II năm ngoái thì doanh thu tự doanh lại giảm mạnh, chỉ còn 10 tỷ đồng (cùng kỳ 2014 mảng này đạt 49 tỷ đồng doanh thu).
Hoạt động tư vấn cũng có doanh thu giảm mạnh từ 7,4 tỷ đồng chỉ còn 0,5 tỷ đồng. Doanh thu khác chiếm 60 tỷ đồng, giảm 18%. 
Sau khi trừ đi các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế quý này của HSC còn 52 tỷ đồng, giảm 45% so với quý II/2014. 
Lũy kế 6 tháng đầu năm, HSC đạt 266 tỷ đồng doanh thu thuần và 98,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 36% và 54% so với 6 tháng đầu 2014.
Tổng tài sản HSC tính đến cuối quý II ở mức 2.992 tỷ đồng, giảm hơn 867 tỷ đồng trong vòng 6 tháng
Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 1.506 tỷ đồng đầu năm xuống còn 647 tỷ đồng, chủ yếu do tiền gửi của nhà đầu tư giảm. 
Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của HSC ở mức 523 tỷ đồng, tăng 165%. Công ty còn hơn 1.688 tỷ đồng phải thu từ hoạt động giao dịch chứng khoán, trong đó hơn 1.415 tỷ đồng phải thu khách hàng về giao dịch ký quỹ. 
NGUYÊN MINH

Quý II/2015, Dầu ăn Tường An báo lãi 17 tỷ đồng

Trong khi đó, giá vốn bán hàng chỉ đạt gần 735 tỷ đồng, giảm tới 15% so với quý II/2014, điều này giúp cho lợi nhuận gộp của công ty tăng gần 26%, đạt 85,5 tỷ đồng.
Cũng trong quý II/2015, doanh thu hoạt động tài chính của công ty giảm nhẹ, đạt 5,1 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng giảm 8%, xuống còn hơn 54 tỷ đồng.


COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0